Gå til hovedinnhold

Trender for digital læring for hybridkontoret i 2022


Mange ting tyder på at hybridkontoret er kommet for å bli. Stadig flere ønsker en kombinasjon av å jobbe hjemmefra og på kontor, men behovet for kompetanseutvikling er fortsatt like aktuelt. Så hvordan tilpasser vi digital læring for hybridkontoret? Hvilke trender ser vi utvikler seg i 2022?  

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: March 29, 2022

I løpet av de siste to årene har læringseksperter sett en utvikling hvor opplæring innen spesifikke kvalifikasjoner og ferdigheter må gi større plass for utvikling av inkluderende, dynamiske arbeidsteam. Hybridkontoret krever i større grad strategier for inkludering og engasjement. Innen digital læring er det blitt viktig å levere bedre ansattopplevelser. Dette har ført til et økt fokus på hvilke læringsmetoder de ansatte foretrekker, og også hvilken opplevelse de sitter igjen med etter gjennomført læringsløp. 

Så hvordan kan vi møte disse endringene og tilpasse digital læring for hybridkontoret? 

Digital læring må være tilgjengelig for alle på hybridkontoret

For at læringsstrategier skal tilpasses hybridkontoret er mobil læring et absolutt «must» i dag. Det å ha læringsinnholdet tilgjengelig på mobile enheter gjør læringen mer attraktivt og overkommelig enn tidligere. Er læringsinnholdet ditt tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil? Har du en læringsplattform hvor medarbeiderne dine enkelt kan få tilgang på læringsinnhold og kommunisere med hverandre, samme hvor de befinner seg? Da viser du at du følger med i tiden! 

89% of smartphone users download apps, 50% of which are used for learning. Apps account for around 91% of time spent on smartphone. This is anoth

er reason why encouraging learning via a mobile app is a relatively effortless exercise.

(Towards Maturity)

... og da mener vi alle!

Som følge av at stadig flere bedrifter tilbyr hybridkontor for sine ansatte, kan vi også forvente å se en mer inkluderende arbeidsstyrke i årene som kommer. I Norge var det 108 000 personer med nedsatt funksjonsevne som var sysselsatt i fjor (tall fra SSB), men det er enda mange som vil inn i arbeidslivet. Forsker Kristin Fuglerud mener at staten ikke har råd til å ekskludere mennesker som vil arbeide. Med folk i jobb, øker skatteinntektene og kjøpekraften. “Velferdssamfunnet trenger alle. Det er også viktig for den enkeltes livskvalitet å være i jobb”, sier forskeren.  

Både innen offentlig virksomhet og privat næringsliv er det viktig å ikke ekskludere verdifull arbeidskraft og kompetanse basert på fordommer eller manglende erfaringer. Digitalisering av samfunnet har bidratt til en positiv utvikling i denne sammenheng. 19 mai 2022 markerer Global Accessibility Awareness Day (GAAD) for ellevte året på rad. For personer med nedsatt funksjonsevne fremhever denne dagen viktigheten av å sørge for at digitale verktøy er optimalisert for å gi alle en sjanse til å lykkes.  

Med flere ansatte med spesielle behov er det større behov for individuell tilrettelegging og universell utforming av læringsmiljøet. Hva innebærer universell utforming for digital læring på hybridkontoret? Læringsinnholdet bør designes og utarbeides på en slik måte at de med spesielle behov kan finne, oppfatte og navigere læringselementene uten problem. Dermed kan de ta mer ansvar for egen læring. Denne artikkelen tar opp noen av grepene som enkelt kan tas for å gjøre læringsopplevelsen bedre for de med nedsatt funksjonsevne. Når digital læring gjøres tilgjengelig for alle, kan du tiltrekke deg flere talenter, videreutvikle dem og ivareta dem. Du bygger også et godt omdømme for virksomheten din. 

“Companies that embrace diversity and inclusion in all aspects of their business statistically outperform their peers.” 

(Josh Bersin)

Hybridkontoret krever fleksibelt læringsinnhold 

Stadig flere ønsker fleksibilitet i læringsprosessen. Vi er alle ulike, og når og hvor vi foretrekker å lære varierer fra person til person. Digitale læringsløp som tar hensyn til dette, har vist seg å gi resultater. Med digital læring har hver deltaker mulighet til å bestemme selv når og hvor man ønsker å ta en læringsøkt. Det oppleves fleksibelt og nyttig for den enkelte. For arbeidsgiveren er det også flere fordeler. Digitale læringsressurser kan enkelt og raskt oppdateres, og varslinger kan sendes ut i LMS til alle ansatte når en ny eller oppdatert leksjon er tilgjengelig.  

I den senere tiden har mikrolæring albuet seg frem og krevd sin oppmerksomhet. Mikrolæring handler om å tilby læring i små porsjoner, i korte sesjoner med aktiv læring. I gjennomsnitt skal disse læringsporsjonene ikke være lengre enn ca. 8 minutter! Dette kan presenteres som videosnutter, presentasjoner, tekster, simuleringer, coaching, oppgaver eller sosialt samspill med kollegaer. Her får man oppdatering og påfyll når man trenger det.  

I mange tilfeller kan det være nyttig å tilby lett tilgjengelige ressurser man kan referere til i arbeidsprosessen, der man trenger det, når man trenger det. Et eksempel på dette kan være å feste QR-koder på maskiner, utstyr eller programvarer hvor man ønsker å minne om fremgangsmåter eller retningslinjer. Ved å skanne QR-koden med mobiltelefon eller nettbrett, kan man raskt få tilgang til riktig læringsporsjon i LMS. (Vår kunde Mowi demonstrerte dette i et av våre webinarer, du kan se opptak av webinaret her.)

En av fordelene her er at man kan tilpasse læringsløpet til behovene til hver enkelt, basert på deres rolle, arbeidsområde, interesse eller kompetansenivå. 

55% of modern learners desire personalized learning, which fits with the idea of ‘right stuff, right time to help me.

(Towards Maturity - Modern Learning Content Report)

Hybridkontoret krever ekstra motivering for kompetanseutvikling

 

Med ansatte både på hybridkontor kan det være en utfordring å motivere til kompetanseutvikling. Det er ikke nok at et LMS lar oss hente ut læringsinnhold, vi bør ha mulighet til samspill og kommunikasjon rundt læringsprosessen. Hvordan kan vi øke engasjementet rundt kompetanseutvikling når vi ikke sitter i de samme lokalene hver dag? 

Vi har sett hvor mye mer tilgjengelig og populære de digitale læringsøktene blir, når kunder legger LMS-et inn i bedriftens egen Teams-kanal. I tillegg til at alt samles på ett sted får man også mulighet til å kommunisere med kollegaer underveis, samme hvor de måtte befinne seg. 

Å bruke spillbasert læring øker motivasjonen og læringsiveren. Når dette inkluderes i læringsløpet, har det vist seg å være både engasjerende og populært. Ikke motivert til å sitte gjennom lange, kjedelige læringsmoduler med masse informasjon? Hva om du kan konkurrere med deg selv og kollegaene dine? Hva om du kan spille deg gjennom utfordringene og lære noe underveis? Det er ikke rart at stadig flere ønsker å inkludere denne læringsteknikken i opplæringsprosessen! 

Selv om digital læring for hybridkontoret kan føles som en utfordring, kan du gjøre mye for at opplæringen skal bli både engasjerende og lærerikt for alle. Ved å løfte kompetansenivået innad i bedriften viser du at du investerer i fremtiden både for bedriften og for dine ansatte. Ikke glem at vi er her for å hjelpe deg hele veien! 

(For flere tips, se vår artikkel Våre tips til digital læring i en tid på hjemmekontor)

Storyboard overtager Børsen Academy 

Børsen Academy er en digital læringsplatform som tilbyder digitale kurser, blended learning og forskellige læringsforløb til det offentlige og private marked. Den danske avis har drevet platformen...

Compliance – 5 tips for det digitale læringsløpet!

For å være «compliant med compliance» er det mange som har lent seg på e-læring og digitale læringsløp. Hva om det ikke gikk så greit som forventet? Vi har forberedt noen gode tips i å...

Kompetansebygging ved hjelp av 70-20-10

Bruk av 70-20-10-modellen krever mer enn bare å vise de ansatte hvordan de skal utføre en oppgave. For å bygge kompetanse må vi skape et helhetlig læringsmiljø for dem hvor de kan lære gjennom...

Webinar: How to digitalize learning in a production environment whilst maintaining compliance standards

These questions were the basis for a free webinar on how to digitalize learning in a production environment held on Thursday 10th March 2022.

LMS – et nyttig læringsverktøy?

LMS – hva er det egentlig? Hva brukes det til? Og kan LMS være et nyttig læringsverktøy for virksomheten din? Vi svarer på spørsmålene dine!

70-20-10-modellen – Prinsipper, fallgruver og løsninger

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan prinsippene i 70-20-10-modellen kan være nyttige for opplæring og kompetanseutvikling.

Digital transformasjon: Hvorfor noen lykkes og andre ikke

Vi vil fortelle deg hvorfor et betydelig antall digitale transformasjonsprosjekter mislykkes, og bare noen få av dem faktisk lykkes. La oss gi deg et hint: Det har noe å gjøre med hvordan...

Cybersikkerhet – Steng dørene

Hvilke tiltak har vi tatt i bruk for å beskytte oss selv og virksomheten vår mot cyberkriminalitet? Spill deg til økt cybersikkerhet!

Spill deg til økt cybersikkerhet

Trusselen mot cybersikkerhet øker. Etterhvert som verden digitaliseres videre, oppstår også nye muligheter for cyberkriminelle. Og hackernes metoder blir stadig mer sofistikerte.
Top