Effektiv onboarding skabelon - til kommuner

Få dine nye medarbejdere til at føle sig velkomne og klædt på til succes med vores brugerdefinerede onboardingskabelon. Med 10 foruddefinerede kurser kan du skræddersy et program, der passer til dine unikke behov og kulturspecifikke mål.

Vores brugervenlige navigationsmuligheder og mobiloptimering sikrer, at dine medarbejdere får en hurtig og effektiv onboardingproces.

Vores 10 pre-definierede kurser

Derudover får du to ekstra kurser med i pakken

Onboarding sat i system

  • Målret og sikr, at alle medarbejdere kun mødes af de relevante læringsaktiviteter.
  • Automatiser hele processen og del den op over tid for medarbejderens bekvemmelighed.
  • Onboardingforløbet er indlejret i et nemt håndterbart system for organisationen.
  • Medarbejdere har let adgang til indholdet og kan starte på læringsaktiviteter med ét klik.
  • Modtager et samlet overblik over deres læringsaktiviteter og får automatisk besked, hvis noget mangler.
  • Lederen har let adgang til at se medarbejdernes status.

Der er flere grunde til at implementere et onboardingforløb for nye medarbejdere..

Forbedret produktivitet

Ved at give nødvendig viden og færdigheder under onboarding, kan organisationen hjælpe nye medarbejdere med at blive produktive hurtigere.

Loyalitet og engagement

Et godt onboardingforløb opbygger tilknytning og loyalitet hos nye medarbejdere, hvilket kan forhindre dem i at søge andre jobmuligheder.

Reduceret omkostninger

Ansættelsesomkostninger ved at finde nye medarbejdere er høje. Et godt onboardingprogram mindsker risikoen for hurtig medarbejderafgang

Forbedret image

Et veludviklet onboardingprogram kan hjælpe med at forbedre organisationens image og gøre det mere attraktivt for nye talenter.

Mindske stress

Den første tid på et nyt job kan være stressende. Et onboarding forløb reducerer stress ved at give nødvendige oplysninger og redskaber.

Kultur og værdier

Onboarding er også en mulighed for at introducere nye medarbejdere til organisationens kultur, værdier og mål.

Øget effektivitet

Et godt onboarding program hjælper nye medarbejdere med at forstå organisationens mål og strategier, hvilket øger deres jobeffektivitet.

Lovgivning

Onboarding kan også omfatte uddannelse- og information om lovgivning og regler, der gælder for organisationen og branchen.

Er du interesseret i at høre mere?

Effektiv onboarding starter her. Få dine nye medarbejdere til at føle sig velkomne og klar til succes!